Terminální jednotky - jsou koncová zařízení rozvodů medicinálních plynů.

Jsou přizpůsobeny pro instalace jak do pevných části staveb, tak do sanitních vozů a částí zdravotnických prostředků.

Používají se pro medicinální plyny: O2, N2O, AIR, CO2 a centrální sání.

Medicinální plyny se pomocí těchto jednotek nedají zaměnit. Zabudování terminálních jednotek vyžaduje odbornou instalaci a následně odbornou údržbu.