Technické zhodnocení a odborné posudky

Pro potřeby inventarizace majetku, potřeby zjištění technického stavu přístroje (zařžízení) po pojistné události a vyřazení přístroje z užívání vystavujeme odborné posudky:

  • Pro účely oprav a dalšího technického zhodnocení
  • Stav přístroje a zařízení po pojistné události
  • Doporučení vyřazení z evidence majetku
  • Doporučení způsobu ekologické likvidace