BRAYDEN

Cvičná figurína s okamžitou indikací kvality KPR

Brayden cvičná figurína CPR

 HRUDNÍ KOMPRESE S INDIKAČNÍM LED SVĚTLEM

Toto osvětlení reprezentuje objem krve, který cirkuluje při kompresi hrudníku. Tento objem závisí na hloubce komprese. LED osvěrtlení bude plně svítit pouze tehdy, když hloubka komprese přesáhne 5 cm. 

KRUHOVÁ SVĚTELNÁ INDIKACE KREVNÍHO OBĚHU

Tato indikace reprezentuje tok krve ze srdce do mozku. Rychlost průtoku se mění podle hloubky a rychlosti stlačení. Tyto hodnoty budou plně světelně indikovány, jakmile je rychlost komprese vyšší než 100 za minutu.

 

SVĚTELNÁ INDIKACE KPR KVALITY

Indikuje, že krev se dostává do mozku. Tento stav se rozsvítí pouze tehdy, když je správná hloubka a rychlost komprese.

 Tyto tři ukazatele vám ukážou, jak přesně provádíte KPR a mohou vám říct, zda rychlost a hloubka jsou účinné, v opačném případě mělké nebo pomalé.

 

Přidat komentář