Servoventilátor Chirana AURA V

Unikátní koncept pro jedinečné řešení !

Servoventilátor Chirana AURA V (version 2016) je nejnovější model řady Chirana AURA. Představuje moderní technologii pro umělou ventilaci plic určenou pro celou škálu pacientů (dospělých, dětí, novorozenců a nedonošenců) díky dechovému objemu od 2 ml do 2 000 ml a dechové frekvenci:  1 - 180 / min. Komplexní spektrum režimů ventilace zahrňuje také  některé unikátní ventilační režimy jako je HFM-CPAP (vysokofrekvenční modulovaný CPAP), nCPAP (nazální CPAP), PMLV (programovaná více hladinová ventilace) či CFvS (ventilačná podpora kontinuálnym prietokom), ktoré sú súčasťou základného vybavenia prístroja.

Prístroj je možné vybaviť externým kompresorom upevneným na podvozku prístroja ako backup systém pri výpadku zdroja stlačeného vzduchu, komplexnou plynovou analýzou (sidestream alebo mainstream)

Ventilační režimy:

CMV objemově řízená ventilace
SCMV synchronizovaná ventilace, řízená podle objemu
PCV tlakově řízená ventilace
SPCV synchronizovaná ventilace, řízená podle tlaku tlaku
SIMV(V)+PS  synchronizovaná zástupová ventilace řízená podle objemu
SIMV(P)+PS  synchronizovaná zástupová ventilace řízená podle tlaku
PS tlaková podpora
APRV (BIPAP) ventilace pomocí uvolnění tlaku v dýchacích cestách
2-Level ventilace na dvou hladinách tlaku
2-Level+PS ventilace na dvou hladinách tlaku s tlakovou podporou na nižší hladině
PMLV® programmed multi level ventilation – programovaná více hladinová ventilace
CPAP nepretržitý kladný tlak v dýchacích cestách
nCPAP kontinuální přetlak v dýchacích cestách u spontáně ventilujícího pacienta, bez omezení hmotnosti s aplikací nazálně
HFM CPAP vysokofrekvenční modulovaný CPAP pro aplikaci u dětí pod 5 kg hmotnosti
APMV® (MVs) automatic proportional minute volume – autoadaptivní regulační systém na bázi udržaní zvolené minutové ventilace MV 
CFvS® continuous flow support - ventilační podpora kontinuálním průtokem
SIGH vzdech (prohloubený nádech)
PS-VG tlaková podpora s garancí objemu nebo tzv PS-CMV použitelné pro řízenou ventilaci
PC-VG tlakově řízená ventilace s garancí objemu
SIMV-VG synchronizovaná zástupová ventilace s garancí objemu
BIPAP (2LV)-VG ventilace na dvou hladinách tlaku s garancí objemu
MLV-VG viachladinová ventilace plic s garancí objemu

Technické parametry

Napájení:

 • napájecí tlak O2      2,8-6 bar

 • max. inspirační průtok   240 l.min-1  O2=120 l/min  AIR=120 l/min

 • napájecí el. napětí    TN-S 110 - 240 V, 50/60 Hz

 • vlastní zdroj el. energie    12 V/ 8 Ah Pb

 • doba chodu na vlastní zdroj při default parametrech více jak 2 hod

Ventilační parametry: 

 • dechový objem: 2 – 2 000 ml  

 • dechová frekvence: 1 – 180/ min.  

 • minutová ventilace: 0,1 – 35 l/min.

 • poměr Ti:Te, %: 10 – 90% (od 1:299 do 9:1)  

 • poinspirační pauza: od 0 do 75% 

 • koncentrace O2od 21 do 100%

 • PEEP: od 0 do 5 kPa (50 cmH2O)

 • prohloubený nádech: (Sigh): OFF , každý 10 – 100 (s krokem po 10)

 • inspirační průtok: 240 l/min

 • citlivost trigera: od 1 do 20 l/min  průtokový 

 •                            od 0,1 do 1,5 kPa  tlakový                                                                

 •  bias-flow - bázový průtok: od 1 do 30 l.min-1, OFF

 • displej: 15“

Monitorované parametry:

 • tlak – paw,

 • objem Vt,

 • minutová ventilace MV,

 • minimální tlak pmin = PEEP,

 • střední tlak,

 • koncentrace O2 při nádechu a výdechu,

 • koncentrace CO2 při nádechu a výdechu,

 • frekvence f,

 • T/M – úsilí pacienta spontáně dýchat

 • Metabolika pacienta

Grafy zobrazované na displeji:

 • graf tlaku,

 • křivka závislosti P/V,

 • graf průtoku,

 • graf závislosti Q/V,

 • křivka objemu,

 • křivka P/V,

 • křivka CO2

Monitorovaní mechanických vlastností plic:

 • časová konstanta doby nádechu a výdechu,

 • špičkový alveolární tlak,

 • alveolární tlak na konci výdechu,

 • alveolární tlak,

 • auto PEEPi,

 • statická compliance plic,

 • dynamická compliance plic,

 • odpor dýchacích cest při nádechu

Nebulizér:

 • pneumatický

 • ultrazvukový

Bezpečnost:

 • v přístroji je realizovaný tříúrovňový systém alarmů

 • systém alarmů pracuje formou zvukové a světelné signalizace se zobrazením a zapamatováním příčiny

 • sofistikovaný systém pro extrémní situace, umožňujíci při zadaní hmotnosti pacienta, uskutečnit rychlé spuštění přístroje v režimu ventilace CMV

 • Auto-start systém ventilace

 • zabudovaný elektronický ventilátor zabezpečuje zvýšenou ochranu proti hypoxické směsi

 • bezpečné elektronické ovládání FiO2

 • při pěerušení dodávky kyslíku, přístroj vykonává ventilaci vzduchem ze zdroje stlačeného vzduchu, nebo z externího kompresoru

 • minimální doba práce zabudovaného akumulátora – 120 min

 • monitorovaní mechanických vlastnosti plic